Проектиране и изграждане на:
Акрилни покрития
Изкуствени треви
Детски площадки
Ски тренажори

 


Начало Продукти Проектиране и изграждане

 

Проектирането в важен процес, към който подхождаме изключително отговорно. Немислимо е качествен инвестиционен проект да бъде реализиран без качествен проект. За да бъде успешен крайният продукт, всичките участници и специалисти трябва да работят съвместно още от самото начало, да вървят заедно "ръка за ръка". Често възложителите третират целия проектантски процес като търговска дейност, която търпи договаряне. В страните със строителни традиции основната цел е качеството. От своя страна проектните решения трябва да бъдат съобразени с изискванията на всички действащи нормативни разпоредби и актове, както и да предвиждат използването на качесвени материали и съвременни технологии за изпълнение – гаранция за дълготрайна и безопасна експлоатация.
Строителният процес може да бъде разделен на проектиране, строителство и експлоатация, еднакво важни за крайният резултат. 

 
 
Dejanov 2008 Ltd. Web Design & SEO